Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Deze raad bestaat uit maximaal acht personeelsleden en maximaal acht ouders/verzorgers van scholen in het samenwerkingsverband. De leden zijn gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.

Personeel en ouders/verzorgers praten mee

De belangrijkste taak van de OPR is meepraten over het ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad heeft hierbij instemmingsrecht.

 De OPR bestaat uit de volgende veertien leden:

Judith Holtzer

Personeelslid regulier onderwijs

vacature

Ouder regulier onderwijs

Thijs van der Kaaij

Personeelslid regulier onderwijs

Anke Marije Zonneveld

Ouder regulier onderwijs

Femke Marije Bijl

Ouder regulier onderwijs

Jan Willem de Vries

Ouder regulier onderwijs

Marieke Heida

Personeelslid regulier onderwijs

vacature

Ouder regulier onderwijs

Ilona Duursma

Ouder regulier onderwijs

vacature

Personeelslid speciaal onderwijs

vacature

Ouder regulier onderwijs

Rosieta van der Meer

Personeelslid regulier onderwijs

Bas van der Heijden

Ouder speciaal basisonderwijs

Gera Kamsteeg

Personeelslid speciaal basisonderwijs

Contact met de OPR

U kunt de OPR per mail bereiken via oprfriesland@gmail.com

Documenten van de OPR

Notulen OPR 26-05-2020Download
Notulen OPR 14-01-2020Download
Notulen OPR 26-03-2019Download
Notulen OPR 28-05-2019Download
Notulen OPR 01-10-2019Download
Notulen OPR 26-11-2019Download
OPR-Plan-SWV-2020-2021Download
Speerpunten OPR 2018-2019Download
Jaarverslag-OPR-2019-2020Download