Steunpunt voor informatie en advies

Is er onduidelijkheid over de ondersteuning van uw kind of krijgt u van de school geen duidelijk antwoord op uw vraag? Heeft u een vraag over de mogelijkheden van ondersteuning of over de voorwaarden voor toelating tot het speciaal onderwijs?

Voor deze en andere vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen met het steunpunt voor informatie en advies van het samenwerkingsverband. Het steunpunt is er voor zowel ouders/verzorgers als voor onderwijsprofessionals. Wij helpen u graag!

Telefoon: 06 – 40 04 86 44
E-mail: s.bomas@swvfriesland.nl

Gaat uw kind op dit moment niet naar school en zit hij of zij daardoor thuis? Meld het hier!