Commissie van advies

De commissie van advies van het samenwerkingsverband bestaat uit:

Paulien Bruins Slot-Kooijstra

Orthopedagoog

Marlous Loohuis

GZ-psycholoog, voorzitter

Veerle Heeren

Jeugdarts

De commissie wordt secretarieel ondersteund door Anna Visser