Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Deze raad bestaat uit maximaal acht personeelsleden en maximaal acht ouders/verzorgers van scholen in het samenwerkingsverband. De leden zijn gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.

Webinar Passend Onderwijs

Bekijk hieronder het webinar dat we hebben gehouden over passend onderwijs, en de rol die de MR en GMR hierin kan spelen. Onder de video staan alle vragen die behandeld worden.

   

Gestelde vragenPersoneel en ouders/verzorgers praten mee

De belangrijkste taak van de OPR is meepraten over het ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad heeft hierbij instemmingsrecht.

 De OPR bestaat uit de volgende leden:

Marthe Meijer

Personeel regulier onderwijs

Alexander Scheek

Ouder regulier onderwijs

Gerbrig van Burg

Personeel regulier onderwijs

Anke Marije Zonneveld

Ouder regulier onderwijs

Femke Marije Bijl

Ouder regulier onderwijs

Nynke Daleboudt

Personeel speciaal onderwijs

Marieke Heida

Personeel regulier onderwijs

Nienke Elzinga

Ouder regulier onderwijs

Froukje Meirink

Ouder regulier onderwijs

Frieda Roode

Personeel regulier onderwijs

Mariëlle Alblas

Personeel speciaal basisonderwijs

Rosieta van der Meer

Personeel regulier onderwijs

Ellen Jonker

Personeel regulier onderwijs

vacature

Ouder speciaal basisonderwijs

vacature

Ouder regulier onderwijs

vacature

Ouder speciaal onderwijs

Contact met de OPR

U kunt de OPR per mail bereiken via oprfriesland@gmail.com

Documenten van de OPR

Notulen OPR 29-11-2022

Notulen OPR 24-05-2022

Notulen OPR 19-04-2022

Notulen OPR 29-03-2022

Notulen OPR 18-01-2022

Notulen OPR 23-11-2021

Notulen OPR 14-09-2021

OPR-Plan-SWV-2020-2021Download
Speerpunten OPR 2018-2019Download
Jaarverslag-OPR-2019-2020Download