Ondersteuningsplanraad

De ondersteuningsplanraad (OPR) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Deze raad bestaat uit maximaal acht personeelsleden en maximaal acht ouders/verzorgers van scholen in het samenwerkingsverband. De leden zijn gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen.

Webinar Passend Onderwijs

Bekijk hieronder het webinar dat we hebben gehouden over passend onderwijs, en de rol die de MR en GMR hierin kan spelen. Onder de video staan alle vragen die behandeld worden.

   

Gestelde vragenPersoneel en ouders/verzorgers praten mee

De belangrijkste taak van de OPR is meepraten over het ondersteuningsplan. De ondersteuningsplanraad heeft hierbij instemmingsrecht.

 De OPR bestaat uit de volgende leden:

Judith Holtzer

Personeel regulier onderwijs

Alexander Scheek

Ouder regulier onderwijs

Thijs van der Kaaij

Ouder regulier onderwijs

Anke Marije Zonneveld

Ouder regulier onderwijs

Femke Marije Bijl

Ouder regulier onderwijs

vacature

Personeel speciaal onderwijs

Marieke Heida

Personeel regulier onderwijs

Nienke Elzinga

Ouder regulier onderwijs

Ilona Duursma

Ouder regulier onderwijs

Frieda Roode

Personeel regulier onderwijs

Froukje Meirink

Ouder regulier onderwijs

Rosieta van der Meer

Personeel regulier onderwijs

Bas van der Heijden

Ouder regulier onderwijs

vacature

Ouder speciaal basisonderwijs

Mariëlle Alblas

Personeel speciaal basisonderwijs

Marthe Meijer

Personeel regulier onderwijs

Ellen Jonker

Personeel regulier onderwijs

Gerbrig van Burg

Personeel regulier onderwijs

Contact met de OPR

U kunt de OPR per mail bereiken via oprfriesland@gmail.com

Documenten van de OPR

Notulen OPR 26-05-2020Download
Notulen OPR 14-01-2020Download
Notulen OPR 26-03-2019Download
Notulen OPR 28-05-2019Download
Notulen OPR 01-10-2019Download
Notulen OPR 26-11-2019Download
OPR-Plan-SWV-2020-2021Download
Speerpunten OPR 2018-2019Download
Jaarverslag-OPR-2019-2020Download