Informatie voor onderwijsprofessionals

Bent u onderwijsprofessional? Hier vindt u de belangrijkste documenten over de organisatie van passend onderwijs in Friesland op een rij. Heeft u meer informatie nodig of behoefte aan advies? Neem dan contact op met het steunpunt van het samenwerkingsverband.

Documenten

Handreiking-privacy-oudersDownload
Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring: invulformulierDownload
Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring: blanco formulierDownload
Aanvraagformulier voor een adviesaanvraag samenwerkingsverband: invulformulierDownload
Aanvraagformulier voor een adviesaanvraag samenwerkingsverband: blanco formulierDownload
Aanvraagformulier voor herbeoordeling TLV: invulformulierDownload
Jaarrekening 2020Download
Handboek leerplicht primair onderwijs FryslânDownload
Aanvulling op het handboek Leerplicht primair onderwijs Fryslân, handreiking aanpak ziekteverzuimDownload
Ondersteuningsplan samenwerkingsverband 2018-2022Download
Publieksversie ondersteuningsplan 2018-2022Download
Presentatie 7 maart 2019 Zorg en OnderwijsDownload
Procesafspraken onderwijs zorgarrangementenDownload
Stroomschema afwijking onderwijstijd PO, VO en SODownload
Verdeling verantwoordelijkheden jeugdwet en onderwijswetDownload
Wijzigingen Variawet augustus 2018Download
Beleidsregel inzake het afstemmen met afwijking onderwijstijdDownload
Lijst van schoolbesturenDownload