Informatie voor onderwijsprofessionals

Bent u onderwijsprofessional? Hier vindt u de belangrijkste documenten over de organisatie van passend onderwijs in Friesland op een rij. Heeft u meer informatie nodig of behoefte aan advies? Neem dan contact op met het steunpunt van het samenwerkingsverband.

Documenten

Klik hieronder op het document dat u nodig heeft om hem te openen en te downloaden.

Ondersteuningsplan 2022-2026

Handboek Basisondersteuning SWV Friesland

Projectplan inclusiever onderwijs

Handreiking-privacy-ouders

Helderheid rond passend onderwijs

Aanvraagformulier-toelaatbaarheidsverklaring-invulformulier
Aanvraagformulier voor een adviesaanvraag samenwerkingsverband: blanco formulier
Aanvraagformulier voor herbeoordeling TLV: invulformulier
Handboek leerplicht primair onderwijs Fryslân
Aanvulling op het handboek Leerplicht primair onderwijs Fryslân, handreiking aanpak ziekteverzuim
Presentatie 7 maart 2019 Zorg en Onderwijs
Procesafspraken onderwijs zorgarrangementen
Stroomschema afwijking onderwijstijd PO, VO en SO
Verdeling verantwoordelijkheden jeugdwet en onderwijswet
Wijzigingen Variawet augustus 2018
Beleidsregel inzake het afstemmen met afwijking onderwijstijd
Lijst van schoolbesturen