Informatie voor onderwijsprofessionals

Bent u onderwijsprofessional? Hier vindt u de belangrijkste documenten over de organisatie van passend onderwijs in Friesland op een rij. Heeft u meer informatie nodig of behoefte aan advies? Neem dan contact op met het steunpunt van het samenwerkingsverband.

Documenten

Klik hieronder op het document dat u nodig heeft om hem te openen en te downloaden.

Helderheid rond passend onderwijs

Handreiking-privacy-ouders
Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring: invulformulier
Aanvraagformulier toelaatbaarheidsverklaring: blanco formulier
Aanvraagformulier voor een adviesaanvraag samenwerkingsverband: invulformulier
Aanvraagformulier voor een adviesaanvraag samenwerkingsverband: blanco formulier
Aanvraagformulier voor herbeoordeling TLV: invulformulier
Jaarrekening 2020
Handboek leerplicht primair onderwijs Fryslân
Aanvulling op het handboek Leerplicht primair onderwijs Fryslân, handreiking aanpak ziekteverzuim
Ondersteuningsplan samenwerkingsverband 2018-2022
Publieksversie ondersteuningsplan 2018-2022
Presentatie 7 maart 2019 Zorg en Onderwijs
Procesafspraken onderwijs zorgarrangementen
Stroomschema afwijking onderwijstijd PO, VO en SO
Verdeling verantwoordelijkheden jeugdwet en onderwijswet
Wijzigingen Variawet augustus 2018
Beleidsregel inzake het afstemmen met afwijking onderwijstijd
Lijst van schoolbesturen