Uw kind heeft extra ondersteuning nodig. En nu?

Vanaf het moment dat uw kind drie jaar is, kunt u hem of haar aanmelden voor de basisschool. Soms is voor de start in het basisonderwijs duidelijk dat een kind extra ondersteuning nodig heeft. Maar het kan ook zo zijn dat dit tijdens de schoolperiode naar voren komt. Hieronder leggen we uit wat in beide situaties de vervolgstappen zijn.

Constatering voor de start van de basisschool

Vermoedt u voor de start in het basisonderwijs dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, dan is de aanmeldprocedure iets anders dan wanneer geen extra ondersteuning nodig is. Door deze manier van aanmelden zorgen we er samen met u voor dat uw kind direct op de goede school terechtkomt, waar hij of zij zich optimaal kan ontwikkelen.

Hoe ziet de aanmeldprocedure eruit? 

Alles over de toelaatbaarheidsverklaring leest u hier.


Uitzonderingen hierop gelden voor meervoudig ernstig beperkte leerlingen en leerlingen die vanaf een voorschoolse (medische) voorziening komen en het advies speciaal (basis)onderwijs hebben gekregen. Deze leerlingen kunnen zich rechtstreeks bij een school voor speciaal (basis)onderwijs aanmelden. Deze school vraagt vervolgens de toelaatbaarheidsverklaring aan. Onder voorschoolse voorziening vallen het behandelexpertisecentrum (BEC), het medisch kinderdagverblijf (MKD), het kinderdagcentrum (KDC), het audiologisch centrum, de vroeghulpteams en de therapeutische peutergroep (TPG) van Revalidatie Friesland. 

Constatering tijdens de schoolperiode

Concluderen de school en u tijdens de schoolperiode dat uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen? Dan zorgt de directeur van de school voor plaatsing op een andere basisschool, die de benodigde extra ondersteuning wel kan bieden, of voor plaatsing op een school voor speciaal (basis)onderwijs.

Voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

Lees alles wat u wilt weten over de toelaatbaarheidsverklaring.