Elk kind de kansen bieden om het beste uit zichzelf te halen

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO Friesland

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland

Alle leerlingen succesvol naar school

De meeste leerlingen doorlopen de basisschool zonder problemen. Maar niet voor iedereen is dat vanzelfsprekend. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Met passend onderwijs krijgt iedere leerling het onderwijsaanbod dat past bij zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden. Zo krijgt elk kind de kans zich optimaal te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

Op deze website leest u hoe de extra ondersteuning in het primair onderwijs in Friesland is georganiseerd.

Wat is passend onderwijs?

Meer informatie

Samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland

Meer informatie

Ondersteuningsplan

Meer informatie

Uw kind heeft extra ondersteuning nodig.
En nu?

Meer informatie

Steunpunt, vragen en antwoorden

Meer informatie

Wat te doen bij klachten en bezwaar?

Meer informatie

Informatie voor onderwijsprofessionals

Meer informatie

Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschap

Meer informatie

Agenda

Bekijk de agenda