Samenwerkingsverband passend onderwijs Friesland


Onze missie

Succesvol onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte

Om voor alle leerlingen passend onderwijs te realiseren werken wij als samenwerkingsverband samen met alle reguliere basisscholen en basisscholen voor speciaal (basis) onderwijs in de provincie Friesland. Hoe we dat doen en wat we kunnen betekenen voor leerlingen die wat extra ondersteuning nodig hebben, voor scholen en voor ouders lees je op deze website.

Wat is passend onderwijs?

Meer informatie

Samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland

Meer informatie

Ondersteuningsplan

Meer informatie

Uw kind heeft extra ondersteuning nodig.
En nu?

Meer informatie

Steunpunt, vragen en antwoorden

Meer informatie

Wat te doen bij klachten en bezwaar?

Meer informatie

Informatie voor onderwijsprofessionals

Meer informatie

Ondersteuningsplanraad

Medezeggenschap

Meer informatie

Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland

Ouders en jeugd die vragen hebben over passend onderwijs kunnen altijd bij het Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland terecht. Ook voor advies, informatie of een luisterend oor staan zij voor je klaar. Ouder- en jeugdsteunpunt passend onderwijs Friesland is een initiatief van vier samenwerkingsverbanden. Klik Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl