Wat te doen bij klachten en bezwaar?

Bij het kiezen van een passend onderwijsaanbod voor uw kind werkt de school waar uw kind is aangemeld nauw samen met u als ouder(s)/verzorger(s). Zo zorgt u er samen voor dat uw zoon of dochter het onderwijs kan volgen dat het best bij hem of haar past. 

Komt u er met de school toch niet helemaal uit? Verschilt u bijvoorbeeld van mening over de ondersteuning die uw kind nodig heeft, of bent u het niet eens met de keuze van de school waarnaar uw kind doorverwezen wordt? In zo’n situatie kunt u het volgende doen.

1

Ga in overleg met de school en probeer er samen uit te komen. Als dat met de leerkracht en/of IB-er niet lukt, vraag dan een gesprek aan met de schooldirecteur.


2

Is er onduidelijkheid over de informatie die u krijgt van de school of wilt u weten wat de mogelijkheden voor ondersteuning zijn? Stel uw vraag aan het steunpunt voor informatie en advies van het samenwerkingsverband.


3

Voelt u zich onjuist behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij het schoolbestuur. Informatie over de klachtenregeling van uw school vindt u in de schoolgids of op de website van de school.

Bieden deze drie tips nog geen oplossing, dan zijn er een aantal bemiddelings- en bezwaarmogelijkheden. Ook de school kan van deze mogelijkheden gebruikmaken. 

Meer weten?

Meer informatie over de bemiddelings- en bezwaarmogelijkheden vindt u op de website van de Geschillencommissie passend onderwijs.