Toelaatbaarheidsverklaring

Als uw zoon of dochter extra ondersteuning nodig heeft, kan in overleg met u gekozen worden voor specifieke ondersteuning op een reguliere basisschool of voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs. Voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig. 

Hoe ziet de procedure bij een toelaatbaarheidsverklaring eruit?

Stap 1: aanvragen van de toelaatbaarheidsverklaring

De school waar uw kind is ingeschreven, vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland. Uiteraard gebeurt dit in overleg met u als ouder(s)/verzorger(s). De school levert hierbij onder andere het ontwikkelingsperspectiefplan van uw zoon of dochter aan, waarin staat welke ondersteuning nodig is, hoe die het beste kan worden georganiseerd en welke doelen de leerling naar verwachting kan behalen.

Stap 2: beoordelen van de aanvraag

Op verzoek van het samenwerkingsverband wordt de aanvraag beoordeeld door twee onderwijsadviseurs. Zij gaan hiervoor zo nodig met de scholen en u als ouder(s)/verzorger(s) in overleg en adviseren de directeur van het samenwerkingsverband over de aanvraag. Zo nodig kan de commissie van advies om advies worden gevraagd.

Stap 3: afgeven van de verklaring

De directeur van het samenwerkingsverband geeft de toelaatbaarheidsverklaring al dan niet af. 

De verklaring is geldig voor alle scholen voor speciaal (basis)onderwijs in het samenwerkingsverband. 

Stap 4: plaatsing op de nieuwe school

Uw zoon of dochter wordt geplaatst op de school voor speciaal (basis)onderwijs.

Geldigheidsduur, soorten en voorwaarden voor het speciaal onderwijs

Meer informatie over de geldigheidsduur van een toelaatbaarheidsverklaring, de soorten verklaringen en de voorwaarden voor toekenning (met de uitzonderingen daarop) voor het speciaal onderwijs leest u hier