Duur en voorwaarden toelaatbaarheidsverklaring

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs is per individuele situatie verschillend, maar heeft een maximumduur van drie jaar. Elke toelaatbaarheidsverklaring bevat een terugplaatsingsperspectief. Voor het speciaal onderwijs zijn er drie soorten toelaatbaarheidsverklaringen mogelijk (categorie 1, 2 en 3), oplopend in de mate van extra ondersteuning.

Voorwaarden toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs

Een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs wordt alleen afgegeven als:

A

De leerling niet past binnen het schoolondersteuningsprofiel van het basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs;


B

Een ontwikkelingsperspectiefplan voor de betreffende leerling aanwezig is;


C

Het samenwerkingsverband twee deskundigenadviezen opstelt.

Uitzonderingen: