Samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland

Om alle basisschoolleerlingen in Friesland passend onderwijs te bieden, werken alle scholen voor regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs cluster 3 en 4 in Friesland samen in het samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland. ‘Alle kinderen succesvol naar school’, dat is het uitgangspunt van het samenwerkingsverband.

De afspraken die de schoolbesturen met elkaar maken, staan in het ondersteuningsplan

Een overzicht van alle schoolbesturen in het samenwerkingsverband vindt u hier

Ga naar https://scholenopdekaart.nl/ voor meer informatie over een school of een schoolbestuur. 

Verbinding onderwijs en zorg

Het samenwerkingsverband zorgt voor afstemming met de gemeenten in de regio en legt de verbinding tussen zorg (het jeugdplan van de betreffende gemeente) en onderwijs (het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband). Ook stemt het samenwerkingsverband het beleid nauwkeurig af met voorschoolse voorzieningen en de samenwerkingsverbanden voor voortgezet onderwijs. Zo wordt gezorgd voor een goede doorgaande lijn. 

Hoe is het samenwerkingsverband georganiseerd? 

Het samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland is een stichting en bestaat uit: