Vacature OPR-lid

“Passend onderwijs? Daar heb ik wel een idee over”

“Dat treft! Want Passend Onderwijs Friesland zoekt betrokken ouders en personeelsleden om mee te denken!”

Alle scholen in het primair onderwijs zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband (SWV) in hun regio. Het samenwerkingsverband organiseert het passend onderwijs.

Onder het SWV Friesland vallen zo’n 46 schoolbesturen. Die hebben samen in een ondersteuningsplan vastgelegd hoe de scholen het passend onderwijs in Friesland realiseren.

De OPR (Ondersteuningsplan Raad) is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband. Deze komt tweemaandelijks bij elkaar. De belangrijkste taak van de OPR is om vanuit eigen ervaring kritisch te kijken naar de plannen van het SWV. Er is ruimte om het bestuur te bevragen en om ideeën in te brengen. Jaarlijks wordt de OPR gevraagd om in te stemmen met het ondersteuningsplan.

De 16 leden van de OPR zijn allemaal nauw betrokken bij het passend onderwijs: Als ouder van een kind met extra onderwijsbehoeften op de basisschool. Als ouder van een leerling op het SO of SBO. Of bijvoorbeeld als leerkracht of intern begeleider op één van de scholen. Zo vertegenwoordigt de OPR zo goed mogelijk de belangen van de volledige achterban.

Voor meer informatie over de OPR klikt u hier.

OPR-verkiezingen in 2020

Voor een aantal OPR -leden zit de termijn van vier jaar erop, dus zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten.

Er zijn in de komende periode maar liefst 10 vacatures te vervullen. We zijn op zoek naar betrokken ouders van leerlingen in het SO, SBO en reguliere onderwijs en we zijn op zoek naar professionals vanuit de verschillende schooltypes.

Wij bieden:

Wilt u de OPR komen versterken? Meldt u dan aan als kandidaat!

U heeft t/m 11 oktober 2020 de tijd om u kandidaat te stellen.

Door hier te klikken kunt u het kandidaatstellingsformulier downloaden. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar oprfriesland@gmail.com.

Twijfelt u nog of u een geschikte kandidaat bent? Onderstaande vragen kunnen u helpen om hier een antwoord op te krijgen.

Vragen geïnteresseerde ouders:

Vragen geïnteresseerd personeel: